Máy Phát Điện Isusu 90kva

Engine Model: Máy Phát Điện Isusu 90kva
Standby Power KVA: 88
Standby Power KW: 88
Prime Power KVA: 80
Prime Power KW: 64
Engine Model: Isusu DD - 6BG1T

may phat dien isusu 90kva1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf