Máy Phát Điện Isusu 45kva

Engine Model: Máy Phát Điện Isusu 45kva
Standby Power KVA: 47.3
Standby Power KW: 47.3
Prime Power KVA: 45
Prime Power KW: 36
Engine Model: BB-4JG1T

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf