Máy Phát Điện Isusu 100kva

Engine Model: Máy Phát Điện Isusu 100kva
Standby Power KVA: 110
Standby Power KW: 110
Prime Power KVA: 100
Prime Power KW: 80
Engine Model: DD - 6BG1T

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf