Giấy chứng nhận ủy quyền

 

chung-nhan                  cn2                  cn4

cn5                     cn6                 cn7

 cn7                   cn8