Máy Phát Điện Isusu 80kva

Engine Model: Máy Phát Điện Isusu 80kva
Standby Power KVA: 88
Standby Power KW: 88
Prime Power KVA: 80
Prime Power KW: 64
Engine Model: DD - 6BG1T

may phat dien isusu 80kva1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf