Máy Phát Điện Isusu 60kva

Engine Model: Máy Phát Điện Isusu 60kva
Standby Power KVA: 50
Standby Power KW: 50
Prime Power KVA: 50
Prime Power KW: 40
Engine Model: Isusu A-6BG1

may phat dien isusu 60kva1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf