Máy Phát Điện Cummins 750kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 750kva
Standby Power KVA: 825
Standby Power KW: 825
Prime Power KVA: 750
Prime Power KW: 600
Engine Model: KTA38-G2

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf