Máy Phát Điện Cummins 500kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 500kva
Standby Power KVA: 412
Standby Power KW: 412
Prime Power KVA: 375
Prime Power KW: 300
Engine Model: NTAA855-G7

08.22.184496[email protected]

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 500kva
Standby Power KVA: 412
Standby Power KW: 412
Prime Power KVA: 375
Prime Power KW: 300
Engine Model: NTAA855-G7

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf