Máy Phát Ðiện Cummins 55kva

Engine Model: Máy Phát Ðiện Cummins 55kva
Standby Power KVA: 55
Standby Power KW: 55
Prime Power KVA: 50
Prime Power KW: 45
Engine Model: 4BTA3.9-G2

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf