Máy Phát Điện Cummins 150kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 150kva
Standby Power KVA: 150
Standby Power KW: 145
Prime Power KVA: 120
Prime Power KW: 96
Engine Model: 6BTA5.9-G2

08.22.184496[email protected]

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 150kva
Standby Power KVA: 150
Standby Power KW: 145
Prime Power KVA: 120
Prime Power KW: 96
Engine Model: 6BTA5.9-G2

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf