Máy Phát Ðiện Cummins 10kva

Engine Model: Máy Phát Ðiện Cummins 10kva
Standby Power KVA: 10
Standby Power KW: 15
Prime Power KVA: 18
Prime Power KW: 12
Engine Model: 4B3.9-G1

08.22.184496[email protected]

Engine Model: Máy Phát Ðiện Cummins 10kva
Standby Power KVA: 10 Máy Phát Ðiện Cummins 10kva
Standby Power KW: 15 Máy Phát Ðiện Cummins 10kva
Prime Power KVA: 18 Máy Phát Ðiện Cummins 10kva
Prime Power KW: 12 Máy Phát Ðiện Cummins 10kva
Engine Model: 4B3.9-G1 Máy Phát Ðiện Cummins 10kva

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf