Máy Phát Điện Cummins 275kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 275kva
Standby Power KVA: 275
Standby Power KW: 275
Prime Power KVA: 250
Prime Power KW: 200
Engine Model: 6LTAA8.9-G2

08.22.184496[email protected]

Prime power KVA: 250kva máy phát điện cummins 275kva
Stand by power kva: 275kva máy phát điện cummins 275kva
Engine model :6LTAA8.9-G2 máy phát điện cummins 275kva
Prime power KW:200 máy phát điện cummins 275kva
Stand by power kw:220 máy phát điện cummins 275kva

may phat dien cummins 275kva 1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf