Văn hóa doanh nghiệp

HƯNG THỊNH PHÁT xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư, xã hội bằng niềm tin, thiện chí và tính nhân văn.
HƯNG THỊNH PHÁT quản lý trên nền tảng niềm tin và năng lực đối với tất cả mọi người làm việc trong HTP, con người là tài sản quý giá nhất giúp HTP đi đến thành công; CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH.
- Đây là nguyên tắc cơ bản cho mọi hành động của HTP, Mỗi thành viên của HTP sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân theo phương châm “CHỦ ĐỘNG, TỰ TIN, SÁNG TẠO”.
- Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng. Mọi thành viên cam kết trung thành với lợi ích Công ty , lợi ích Quốc gia.
Cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm cao, về sự tận tâm bằng những kết quả cụ thể và phúc lợi xã hội; lòng trung thành “có trước có sau” và sự tận tụy trong việc thực hiện những nghĩa vụ.

van hoa doanh nghiep


- Sự thành công của HƯNG THỊNH PHÁT được xây dựng dựa trên nền tảng trí tuệ. Sự hợp tác, tinh thần đoàn kết và lao động sáng tạo là nguồn sức mạnh tổng hợp để đạt được mục tiêu đề ra.
Mỗi thành viên thực hiện công việc theo phương châm “SÁNG TẠO, TẬN TÂM”. Mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung của HTP.
- Đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động luôn ổn định, đảm bảo mọi người sẽ được quan tâm, chăm sóc đầy đủ quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật. Đảm bảo các chế độ đãi ngộ được xây dựng công bằng, minh bạch.
- Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển. Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và tạo điều kiện tối đa để các ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn.
- Mọi người phải được đánh giá đúng khả năng và các ý kiến phải được lắng nghe, thành tích/sai phạm phải được đánh giá đúng, kịp thời, công bằng và công khai.
- luôn cư xử với đối tác, nhà cung cấp như những người bạn: xây dựng mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau.
- khẳng định vai trò, vị trí của mình thông qua cách cư xử lịch thiệp, tôn trọng, đúng hẹn, với phương châm “Đối tác, nhà cung cấp cũng như khách hàng”.
- Luôn coi trọng sự tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm tốt.
- Tổ chức, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các hoạt động xã hội, tình nguyện của CBCNV như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện.