Giá trị cốt lõi

HƯNG THỊNH PHÁT luôn hành động dựa trên những giá trị sau:
• Khách hàng là trọng tâm
Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược.
• Trách nhiệm xã hội
Với vai trò là một Doanh nghiệp đang trên đà phát triển tại Việt Nam, HƯNG THỊNH PHÁT không chỉ tập trung mục tiêu kinh doanh mà còn tích cực khẳng định sự lãnh đạo của mình trong việc cải thiện mức sống xã hội và sự phát triển cho CB - CNV và cho cộng đồng.
• Sáng tạo và Chất lượng
Những yếu tố trung tâm của sáng tạo là kỹ năng tìm tòi, học hỏi, lựa chọn, cải tiến thiết bị về máy phát điện, công nghiệp mới nhất hiện nay. HƯNG THỊNH PHÁT luôn luôn đặt ra những tiêu chuẩn để đáp ứng hoặc vượt những yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.
• Trách nhiệm với CB - CNV
Tạo ra một môi trường khỏe mạnh, an toàn và đầy đủ để CB - CNV của HTP có thể phát huy được tiềm năng cá nhân.
• Linh động và hiệu quả
Hệ thống xây dựng và quản lý của HTP mang tính linh động cao nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách hàng tại bất cứ nơi đâu.

• Kết quả:
Chúng tôi nhận trách nhiệm cá nhân cho các cam kết với khách hàng và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những kết quả hoạt động của mình.