Video

Đưa khách sang singapore nghiệm thu thử tải máy trước khi đưa máy về Việt Nam