Máy Phát Điện Perkins 50kva

Engine Model: Máy Phát Điện Perkins 50kva
Standby Power KVA: 50
Standby Power KW: 55
Prime Power KVA: 45
Prime Power KW: 55
Engine Model: 1103A-33TG1

08.22.184496[email protected]

Máy Phát Điện Perkins 50kva

49.6

49.6

45

36

1103A-33TG1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf