Máy Phát Điện Perkins 300kva

ngine Model: Máy Phát Điện Perkins 300kva
Standby Power KVA: 300
Standby Power KW: 350
Prime Power KVA: 280
Prime Power KW: 320
Engine Model: 2206A-E13TAG2

08.22.184496[email protected]

Engine Model: Máy Phát Điện Perkins 300kva
Standby Power KVA: 400
Standby Power KW: 400
Prime Power KVA: 350
Prime Power KW: 280
Engine Model: 2206A-E13TAG2

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf