Máy Phát Điện Perkins 70kva

Engine Model: Máy Phát Điện Perkins 70kva
Standby Power KVA: 70
Standby Power KW: 75
Prime Power KVA: 65
Prime Power KW: 68
Engine Model: 1104A-44TG1

08.22.184496[email protected]

Engine Model: Máy Phát Điện Perkins 70kva
Standby Power KVA: 71.5
Standby Power KW: 71.5
Prime Power KVA: 65
Prime Power KW: 52
Engine Model: 1104A-44TG1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf