Máy phát điện Denyo 450 kva

Engine Model: Máy phát điện Denyo 450 kva
Standby Power KVA: 450
Standby Power KW: 400
Prime Power KVA: 470
Prime Power KW: 350
Engine Model: S12A2 - PTA

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf