Máy phát điện denyo 650kva

Engine Model: Máy phát điện denyo 650kva
Standby Power KVA: 650
Standby Power KW: 600
Prime Power KVA: 700
Prime Power KW: 560
Engine Model: S12A2- PTA

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf