Máy phát điện Denyo 400 kva

Engine Model: Máy phát điện Denyo 400 kva
Standby Power KVA: 470
Standby Power KW: 400
Prime Power KVA: 450
Prime Power KW: 350
Engine Model: S12A2 - PTA

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf