Máy Phát Điện Mitsubishi 80kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 80kva
Standby Power KVA: 85
Standby Power KW: 85
Prime Power KVA: 68
Prime Power KW: 75
Engine Model: S6K-T

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf