Máy Phát Điện Mitsubishi 650kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 650kva
Standby Power KVA: 650
Standby Power KW: 650
Prime Power KVA: 520
Prime Power KW: 600
Engine Model: S6R2-PTA

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf