Máy Phát Điện Mitsubishi 600kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 600kva
Standby Power KVA: 600
Standby Power KW: 600
Prime Power KVA: 480
Prime Power KW: 525
Engine Model: S6R-PTA

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf