Máy Phát Điện Mitsubishi 40kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 40kva
Standby Power KVA: 50
Standby Power KW: 50
Prime Power KVA: 46
Prime Power KW: 37
Engine Model: S4S-T

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf