Máy Phát Điện Mitsubishi 375kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 375kva
Standby Power KVA: 375
Standby Power KW: 375
Prime Power KVA: 300
Prime Power KW: 350
Engine Model: S6B3-PTA

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf