Máy Phát Điện Mitsubishi 300kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 300kva
Standby Power KVA: 300
Standby Power KW: 300
Prime Power KVA: 240
Prime Power KW: 252
Engine Model: S6B-PTA2

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf