Máy Phát Điện Mitsubishi 200kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 200kva
Standby Power KVA: 200
Standby Power KW: 200
Prime Power KVA: 160
Prime Power KW: 170
Engine Model: 6D22-TC

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf