Máy Phát Điện Mitsubishi 2000kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 2000kva
Standby Power KVA: 2000
Standby Power KW: 2000
Prime Power KVA: 1600
Prime Power KW: 1800
Engine Model: S16R-PTAA2

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf