Máy Phát Điện Mitsubishi 1900kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 1900kva
Standby Power KVA: 1900
Standby Power KW: 1900
Prime Power KVA: 1520
Prime Power KW: 1680
Engine Model: S16R-PTA2

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf