Máy Phát Điện Mitsubishi 1500kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 1500kva
Standby Power KVA: 1500
Standby Power KW: 1500
Prime Power KVA: 1200
Prime Power KW: 1341
Engine Model: S12R-PTAA2

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf