Máy Phát Điện Mitsubishi 1275kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 1275kva
Standby Power KVA: 1275
Standby Power KW: 1275
Prime Power KVA: 1020
Prime Power KW: 1120
Engine Model: S12R-PTA

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf