Máy Phát Điện Mitsubishi 100kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 100kva
Standby Power KVA: 118
Standby Power KW: 118
Prime Power KVA: 94
Prime Power KW: 100
Engine Model: 6D16-T

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf