Máy phát điện kubota 600kva

Engine Model: máy phát điện kubota 600kva
Standby Power KVA: 600
Standby Power KW: 650
Prime Power KVA: 550
Prime Power KW: 500
Engine Model: D1703-EB

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf