Máy Phát Điện kubota 50kva

Engine Model: Máy Phát Điện kubota 50kva
Standby Power KVA: 50
Standby Power KW: 45
Prime Power KVA: 48
Prime Power KW: 44
Engine Model: D1703-EB

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf