Máy phát điện kubota 200kva

Engine Model: máy phát điện kubota 200kva
Standby Power KVA: 200
Standby Power KW: 180
Prime Power KVA: 150
Prime Power KW: 170
Engine Model: D1703-EB

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf