Máy Phát Điện Komatsu 800kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 800kva
Standby Power KVA: 800
Standby Power KW: 800
Prime Power KVA: 800
Prime Power KW: 640
Engine Model: SA12V140

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf