Máy Phát Điện Komatsu 650kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 650kva
Standby Power KVA: 650
Standby Power KW: 600
Prime Power KVA: 630
Prime Power KW: 590
Engine Model: Komatsu

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf