Máy Phát Điện Komatsu 600kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 600kva
Standby Power KVA: 660
Standby Power KW: 660
Prime Power KVA: 600
Prime Power KW: 480
Engine Model: SA6D170A

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf