Máy Phát Điện Komatsu 450kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 450kva
Standby Power KVA: 450
Standby Power KW: 440
Prime Power KVA: 420
Prime Power KW: 430
Engine Model: Komatsu

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf