Máy Phát Điện Komatsu 400kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 400kva
Standby Power KVA: 440
Standby Power KW: 440
Prime Power KVA: 400
Prime Power KW: 320
Engine Model: SA6D140 - A

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf