Máy Phát Điện Komatsu 350kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 350kva
Standby Power KVA: 350
Standby Power KW: 320
Prime Power KVA: 330
Prime Power KW: 350
Engine Model: Komatsu

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf