Máy Phát Điện Komatsu 250kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 250kva
Standby Power KVA: 250
Standby Power KW: 230
Prime Power KVA: 200
Prime Power KW: 210
Engine Model: Komatsu

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf