Máy Phát Điện Komatsu 200kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 200kva
Standby Power KVA: 200
Standby Power KW: 190
Prime Power KVA: 180
Prime Power KW: 200
Engine Model: Komatsu

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf