Máy Phát Điện Komatsu 150kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 150kva
Standby Power KVA: 165
Standby Power KW: 165
Prime Power KVA: 150
Prime Power KW: 120
Engine Model: SAA6D102E - 2 -D

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf