Máy Phát Điện Komatsu 140kva

Engine Model: Máy Phát Điện Komatsu 140kva
Standby Power KVA: 138
Standby Power KW: 138
Prime Power KVA: 125
Prime Power KW: 100
Engine Model: S6D108E - 2 -A

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf