Máy Phát Điện komatsu 100kva

Engine Model: Máy Phát Điện komatsu 100kva
Standby Power KVA: 110
Standby Power KW: 110
Prime Power KVA: 100
Prime Power KW: 90
Engine Model: Komatsu

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf