Máy Phát Điện Cummins 880kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 880kva
Standby Power KVA: 880
Standby Power KW: 880
Prime Power KVA: 880
Prime Power KW: 640
Engine Model: KTA38-G2

08.22.184496[email protected]

Genset model: Máy phát điện cummins 880kva
*Prime power KVA: a
*Stand by power kva: 880
*Engine model : KTA38-G2
*Prime power KW: 640
*Stand by power kw: 704

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf may-phat-dien-cummins-880kva.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf