Máy Phát Điện Cummins 700kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 700kva
Standby Power KVA: 715
Standby Power KW: 715
Prime Power KVA: 650
Prime Power KW: 520
Engine Model: QSK19-G3

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
15654_may_tran.pdf 19815_may_tran.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf