Máy Phát Điện Cummins 650kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 650kva
Standby Power KVA: 688
Standby Power KW: 688
Prime Power KVA: 600
Prime Power KW: 480
Engine Model: KTAA19-G6A

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
6134_file_j05000633_open.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf